Maninisid, nagulat nang bumungad sa kanya ang isang malaking anak0nda sa ilalim ng ilog


Hindi akalain ng isang Maninisid na makakita siya sa Ilalim ng Ilog ng isang Malakingg Anakonda.

Ang Anakonda ay isa sa mga uri na ahas na kinatatakutan ng marami, Itinuturing din na ang isang anakonda ay isang makamandag na ahas.

Ayon sa siyentipiko ang hayop na ito ay tinatawag na “Eunectes” na ang ibig sabihin sa griyego ay “Good Swimmer”.

Dagdag pa dito na ang ganitong klaseng ahas ay pwedeng humaba at lumaki hanggang 30 feet o 9 meter. Ang anakonda ay mayroong malaking katawan at makapal na leeg na maaring makakain ng malalaking pagkain tulad ng capybara, tigre at maging ang leon.

Sa isang video na makikita niyo o larawan ang isang “close encounter: ng isang maninisid at ng isang malaking anakonda na tila pinapaalis ang maninisid sa teritoryo ng anakondo.

Ang nasabing video ay kuha sa isang malalim na ilog sa Brazil.

Ang nasabing anakonda ay may sukat na dalawamput tatlong talampakan o 23ft at may bigat na umaabot sa isang daang kilo (100KG).

Ayon sa mga matatanda ang isang anaconda ay may kakayahan makakain ng tao. Pero ayon sa eksperto alam niyo ba na takot ang mga anakonda sa tao kaya mas gugustuhin nila na hayop ang kainin kaysa sa tao.

Dagdag pa diyan ang isang anaconda ay isang “non-venomous o hindi nakalalason ngunit ang ganiton nilalang ay malakas at mapanganib.

Ang ganitong uri ng ahas ay madalas sa gabi aktibo para manghuli ng makakain nito kaya naman malakas ang loob ng diver na sumisid dahil maaga pa nang siya ay sumisid.

Siguro nga ay mapanganib ang anaconda ngunit ayon sa mitolohiya, ang ganitong hayop ay malaki ang ambag sa kailakasan dahil tinutulungan daw nito na protektahan ang ilog at ang ibang hayop na naninirahan sa ilog.

At bukod diyan sinasabi din ng matatanda na pinoprotektahan ng mga anaconda ang kanilang tahanan sa mga kalamidad na pwedeng mangyari. Malaki man o maliit sila pa rin ay likha ng Diyos kaya matuto rin tayo na sila ay pahalagahan.

Narito ang video: