Sa isang pirasong plastic, Ang kumuha sa buhay ng isang batang paslit matapos itong bumara sa kanyang lalamunan


Isang malungkot na balita ang bumalot sa mag-anak na ito matapos pumanaw ang kanilang munting anghel. At ang may sala ng pagkawala nito ay ang isang pirasong plastic na siyang nakain ng bata.


Na naging sanhi ng pagkabara nito sa kanyang lalamunan at biglaang pag-panaw nito. Aniya ng ina ng bata ay hindi niya lubos aakalain na ang isang pirasong plastic ang siyang magiging dahilan sa pag pagkawala ng kaniyang anak.


Dahil bata pa at wala pa ito sa tamang pag-iisip ay kung anu-ano nalamang ang isinusubo ng mga bata sa kanilang bibig. Kung kaya’t sana’y maging aral ito sa maraming magulang na doblehin ang pagbabantay sa kanilang mga

anak.

Dahil hindi natin alam kung ano ang magiging kapalit ng ating pagiging pabaya o pagkalinga dahil anu mang sandali ay puwedeng mangyari ang hindi nating inaasahan.