Watch! Batang Walang Kamay, Kumurot sa Mga Puso ng mga Netizens!


Bilang magulang, ay napakahiråp na makikïta mo ang iyong anak na nahihïrapan lalo na kung ito ay maliit pa lamang. Katulad na lamang ng isang bata na walang mga kamay at ang kanyang dalawang paa ang ginagamit para makakain at pinanghahawak ng mga bagay. Marami sa mga netizens ang nalungk0t at halos maiyåk dahil sa awång nararamdaman nila sa batang ito.


Narito ang iba’t iabng komento ng mga netizens:

“God bless you baby…May the good Lord will protect you always,keep always in good health,and he is always he there for you…my prayers for you always…hugs and kisses for you too…”

“I love you baby boy. Its really melt my heart seeing you like that. Be strong and never lose hope. God will guide and protect you always.. ”


“God bless you baby boy yes you can do it by yourself you are a great testimony to everyone you are strong baby Jesus loves you and God is with you always”

“So heart melting, but this is the proper way of teaching them how to live normally despite of the sad situation. God bless your parents dear son.”


“ILOVEYOU BABY… My heart meltdown with your situation. I wish to God that someday somehow there is a generous heart to help you to be comfortably move like eating”